เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ ฝันร้ายที่ยังอยู่ในใจไม่ลืมเลือน

เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ ฝันร้ายที่ยังอยู่ในใจไม่ลืมเลือน

คำว่าอุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คาดฝัน เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวทำให้เกิดความสูญเสีย หลายครั้งที่แก้ไขทันทำให้ไม่เกิดความเสียหายมากนัก

ความเสียหายจากมหาธรณีพิบัติภัยสึนามิ

ความเสียหายจากมหาธรณีพิบัติภัยสึนามิ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่คนไทยทุกคนจะจดจำไปตลอดกาล วันนี้ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น เหตุการณ์นี้คร่าชีวิตพี่น้องชาวไทยไปจำนวนมาก สร้างความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ความสูญเสียครั้งนี้สร้างบทเรียนให้กับคนไทย

ย้อนรอยอุบัติภัยทางธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวที่ผ่านมา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เป็นที่รู้กันดีว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ความรุนแรงนั้นอาจมีเพียงเล็กน้อยจนถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายเสียหายอย่างมหัน

มารู้ให้ทันภัยร้ายสึนามิและมาตรการป้องกันภัยกันดีกว่า

มารู้ให้ทันภัยร้ายสึนามิและมาตรการป้องกันภัยกันดีกว่า

สึนามิ  คืออะไร             สึนามิ  คือ  คลื่นใต้น้ำจากทะเลที่มีขนาดใหญ่และมีความรุนแรง  พัดพาถาโถมเข้าทำความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและชีวิตมนุษย์ที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเล

มารู้จักศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันว่า มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรบ้าง

มารู้จักศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันว่า มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรบ้าง

  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  คืออะไร เป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ถูกจัดตั้งขึ้นเพราะภัยสึนามิครั้งใหญ่ของไทยเมื่อวันที่  26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

มาศึกษาเกี่ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่ากลัวกันดีกว่าว่า คืออะไร และมีกี่ประเภท

มาศึกษาเกี่ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่ากลัวกันดีกว่าว่า คืออะไร และมีกี่ประเภท

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คืออะไร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คือ  ภัยจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้  มีความรุนแรงทั้งน้อยและมาก  สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและประเภทอย่างคร่าว ๆ กันดีกว่า

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและประเภทอย่างคร่าว ๆ กันดีกว่า

การเกิดอุบัติเหตุนั้น  หาได้เกิดเพราะเคราะห์กรรมหรือโชคร้ายของบุคคลไม่  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสาเหตุที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้