แม้ว่าประเทศไทยของเราจะไม่ใช่พื้นที่ที่มีภูเขาไฟปะทุแล้วในปัจจุบันแต่ด้วยผลกระทบจากการเกิดภูเขาไฟระเบิดหรือภูเขาไฟปะทุจากทั่วโลกก็ยังมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยได้อยู่เหมือนกัน ดังนั้นการเรียนรู้ภัยที่เกิดจากภูเขาไฟจึงเป็นเรื่องที่ดีในการทำความเข้าใจเผื่อว่าอย่างน้อยๆ หากเราได้มีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการเกิดภัยภูเขาไฟจะได้เข้าใจว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

รู้จักกับภูเขาไฟ

ภูเขาไฟ เป็นภูเขาที่เกิดขึ้นมาจากการปะทุของหินหนืด แก๊ส พร้อมด้วยเถ้าธุลีจากใต้เปลือกโลกแล้วค่อยๆ ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นลักษณะของพื้นที่หรือภูมิประเทศ ปัจจุบันนี้ภูเขาไฟบนโลกมีทั้งแบบดับแล้วกับที่ยังคงปะทุอยู่ ซึ่งภูเขาไฟที่ดับแล้วเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นมายาวนานบนโลกใบนี้ บางแห่งก็คาดว่าอายุน่าจะเกินหลักแสนล้านปี ตัวหินหนืดที่ไหลออกมาก็เกิดการแข็งตัวกลายเป็นหินภูเขาไฟที่อยู่บนพื้นโลก ส่วนภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ก็แสดงว่าภายในภูเขาไฟยังมีพลังหรือดับเพียงแค่ชั่วคราว เป็นภูเขาไฟที่มอดระดับพันปี สามารถเกิดการปะทุขึ้นใหม่ได้ ทุกวันนี้ยังคงมีอยู่ราว 1,300 ลูก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟ

  1. ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวเตือน แผ่นดินไหวจริง หรือแผ่นดินไหวติดตาม หากใครที่มีที่อยู่อาศัยบริเวณใต้หรือเชิงภูเขาไฟก็อาจหนีไม่ทันก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ได้
  2. เกิดการเคลื่อนที่ของลาวา เป็นไปได้ว่าลาวาดังกล่าวอาจไหลออกจากปล่องภูเขาไฟและมีอัตราการเคลื่อนที่สูงถึง 50 กม./ชม. ซึ่งส่งผลให้มนุษย์และสัตว์ที่ไม่รู้ตัวหนีไม่ทันจนเกิดการสูญเสียได้อย่างน่ากลัว
  3. การเกิดฝุ่นภูเขาไฟ มูล เถ้า และเศษผงอื่นๆ ยามที่ภูเขาไฟเกิดการปะทุขึ้นสู่บริเวณชั้นบรรยากาศจนครอบคลุมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ลมคือตัวการสำคัญที่อาจพัดพาฝุ่นละอองต่างๆ อันเกิดจากภูเขาไฟเหล่านี้ไปยังที่ต่างๆ ได้ในระยะทางหลายพันกิโลเมตร ส่งผลเสียต่อมลภาวะทางน้ำและอากาศ ไม่ว่าจะเป็นสารพิษในแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของคนและสัตว์ มลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้หากเกิดกรณีฝนตกน้ำท่วมอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่มที่เกิดจากฝุ่นละอองและเถ้าของภูเขาไฟ
  4. เกิดเป็นคลื่นสึนามิหรือคลื่นยักษ์อื่นๆ ดังที่ประเทศไทยได้เคยสัมผัสซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภูเขาไฟใต้ท้องทะเลก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ชายฝั่งได้ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สัตว์ บ้านเรือน ทรัพย์สินต่างๆ เป็นความอันตรายที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดอย่างแท้จริง
มารู้ตักกับ อุบัติภัยจากภูเขาไฟที่ควรรู้กัน