หลายๆ ครั้งเรามักเห็นไฟป่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ด้วยสาเหตุที่คาดเดาไม่ได้ จนทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นบางทีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตไม่สามารดับไฟได้ต้องใช้เวลาหลายวัน หรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือจากไฟที่ไหม้ในป่ากลายเป็นว่าไฟเหล่านี้ได้ลามเข้ามายังบ้านเรือนของผู้คนสร้างความเดือดร้อนเสียหายอย่างยิ่ง การที่ไม่อยากให้เกิดไฟป่าขึ้นเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้ว่าชนวนเหตุของไฟป่านั้นมีที่มาหลัก 2 ส่วนประกอบไปด้วย

ชนวนเหตุจากธรรมชาติ

  1. ฟ้าผ่า – นี่คือสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าบริเวณเขตอบอุ่นในสหรัฐฯ และแคนาดา โดยครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้เกิดด้วยชนวนเหตุฟ้าผ่าโดยแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ ฟ้าผ่าแห้ง เกิดจากการผ่าแม้ฝนไม่ตก มักเกิดตอนฤดูแล้ง ท้องฟ้าเป็นสีแดงที่เกิดจากเมฆฟ้าผ่า มีแนวการเคลื่อนตัวแน่นอนประจำทุกปี กับอีกแบบคือฟ้าผ่าเปียก เป็นการผ่าที่มาพร้อมกับฝนฟ้าคะนอง แต่การผ่าแบบนี้มักไม่ค่อยรุนแรงเหมือนแบบแรกเพราะความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าความชื้นเชื้อเพลิง ซึ่งมักเกิดในพื้นที่เขตร้อนอย่างบ้านเราแต่จะน้อยมาก
  2. เกิดการเสียดสีของกิ่งไม้ – มักเกิดจากพื้นที่แห้งจัดและมีต้นไม้ขึ้นเยอะ เช่น ป่าสน ป่าไผ่

ชนวนเหตุจากมนุษย์

  1. การหาเก็บของป่า – เป็นสาเหตุสำคัญอีกอย่างที่ส่งผลให้เกิดไฟป่า โดยของป่าส่วนใหญ่ที่มักเก็บกัน เช่น เห็ด ใบตองตึง ไข่มดแดง น้ำผึ้ง ไม้ไผ่ ไม้ทำฟืน ผักหวาน และอื่นๆ ต้องมีการจุดไฟเพื่อให้พื้นที่ป่าโล่งเตียน ให้แสงสว่าง เดินสะดวก หรือการจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด การแตกใบใหม่ผักหวานและใบตองตึง ไล่มดแดงออกจากรัง รมควันใส่ผึ้ง ฯลฯ
  2. การเผาไร่ – เพื่อกำจัดบรรดาวัชพืช ซากพืชที่เหลืออยู่เพื่อต้องการปรับหน้าดินหลังการเก็บเกี่ยวจะได้เตรียมเพาะปลูกครั้งต่อไป แต่ด้วยหลายพื้นที่เผาโดยปราศจากแนวควบคุมและอยู่ใกล้ป่าทำให้ไฟลุกลามไปยังป่าได้
  3. ความไม่พอใจ – กรณีมีปัญหาด้านพื้นที่ต่างๆ ก็อาจเกิดความไม่พอใจจนทำลายป่าด้วยการลักลอบเผาป่าเสียเลย
  4. ประมาทเลินเล่อ – บางทีการเข้าพักแรมในป่ากลางคืนต้องมีการก่อกองไฟ พอก่อแล้วก็ลืมดับไม่ก็เศษไม้ที่ติดไฟไปโดยกิ่งไม้แห้งอื่นๆ ค่อยๆ ลามเป็นไฟป่า
  5. การล่าสัตว์ – บางทีต้องจุดหรือสุมไฟเพื่อล่อให้สัตว์ออกจากที่อยู่อาศัยและเหตุผลด้านการล่าสัตว์อื่นๆ อีกมาก
  6. ทำการปศุสัตว์ – หลายคนที่เลี้ยงสัตว์ประเภทให้ออกหากินเองตามป่ามักมีการเผาบางพื้นที่เพื่อให้โล่งเตียน สัตว์หาของกินได้สะดวก เป็นต้น

 

มาดูกันว่า ชนวนเหตุของการเกิดไฟป่าเกิดจากอะไร