มารู้จักศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันว่า มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรบ้าง

มารู้จักศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันว่า มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรบ้าง

  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  คืออะไร เป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ถูกจัดตั้งขึ้นเพราะภัยสึนามิครั้งใหญ่ของไทยเมื่อวันที่  26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

มาศึกษาเกี่ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่ากลัวกันดีกว่าว่า คืออะไร และมีกี่ประเภท

มาศึกษาเกี่ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่ากลัวกันดีกว่าว่า คืออะไร และมีกี่ประเภท

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คืออะไร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คือ  ภัยจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้  มีความรุนแรงทั้งน้อยและมาก  สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและประเภทอย่างคร่าว ๆ กันดีกว่า

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและประเภทอย่างคร่าว ๆ กันดีกว่า

การเกิดอุบัติเหตุนั้น  หาได้เกิดเพราะเคราะห์กรรมหรือโชคร้ายของบุคคลไม่  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสาเหตุที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้