การเกิดอุบัติเหตุนั้น  หาได้เกิดเพราะเคราะห์กรรมหรือโชคร้ายของบุคคลไม่  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสาเหตุที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้  ซึ่งผลการอุบัติเหตุล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งมากและน้อยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุไว้  เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันคาดคิด เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุมาฝากกันค่ะ

อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุที่เกิดขึ้นกะทันหันโดยไม่ทันคาดคิด  โดยบังเอิญหรือไม่ได้ตั้งใจ  ซึ่งผลของอุบัติเหตุนั้นอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทั้งน้อยและมาก  ทุพพลภาพ  และอาจถึงขึ้นเสียชีวิตก็เป็นได้  นอกจากนั้นผลต่อปัจจัยรอบด้านก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้อีก  ซึ่งจากความเชื่อความคนบางกลุ่มก็กล่าวว่า  อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจากดวงหรือคราวเคราะห์  แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมีเหตุมีผล  เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาสาเหตุเพื่อจะป้องกันและระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น  ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดควรมีสติ  ไม่ประมาท  ดังนั้น  วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุมาฝากเพื่อเราสามารถเรียนรู้และเตรียมตัวป้องกันอุบัติเหตุได้ทันท่วงที

ประเภทของอุบัติเหตุ

  1. เกิดจากคน

–  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หรือการกระทำการนั้น ๆ เช่น  การใช้ไมโครเวฟ  จะมีข้อกำหนดว่าใช้อย่างไรและมีวัสดุใดที่ไม่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้  เพราะอาจเกิดให้เกิดประกายไฟและระเบิดได้  เป็นต้น

     –  ความประมาทเลินเล่อ  ซึ่งกรณีนี้บางครั้งผู้กระทำนั้นมีความรู้ดีว่าควรหรือไม่ควรทำอะไร  แต่ด้วยนิสัยที่ขาดความรอบคอบหรือมักง่าย  จึงไม่ปฏิบัติตามระเบียบก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมา  เช่น  เมื่อจะขับขี่รถจักรยานยนต์กฎหมายกำหนดให้สวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัย  แต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบสวม  บางรายอ้างว่าเมื่อสวมแล้วหนักศีรษะไม่สะดวก  หรือวัยรุ่นบางคนไม่สวมเพราะไม่เท่ห์  เหล่านี้เป็นต้น  ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนล้ม  แทนที่จะมีหมวกกันน็อคช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา  กลับกลายเป็นไม่มีอะไรป้องกันเลย  อาจเกิดการสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้  เป็นต้น

  1. เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้

                เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนั้น  สามารถให้ได้ทั้งคุณและโทษ  อาจเกิดจากตัวเครื่องมือเครื่องใช้นั้นเองที่บางครั้งมีความไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดความผิดพลาดและเกิดอุบัติเหตุตามมา  เช่น  การใช้เครื่องตัดหญ้า  หากขันน็อตไม่ดี  เวลาตัดนั้นใบมีดอาจหลุดกระเด็นโดนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตได้  เป็นต้น

  1. เกิดจากสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมรอบตัวที่มนุษย์อยู่ในที่นั้น  ๆ  สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  ทั้งแสงสว่าง  ควันพิษ  ฝุ่นละอองต่าง ๆ  เช่น  ในโรงงานมีควันพิษหรือสารระเหยอันตรายรั่วไหล  ทำให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปเกิดภาวะง่วงงุน  หรือเข้าไปทำลายระบบหายใจต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ เป็นต้น

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและประเภทอย่างคร่าว ๆ กันดีกว่า