สึนามิ  คืออะไร

            สึนามิ  คือ  คลื่นใต้น้ำจากทะเลที่มีขนาดใหญ่และมีความรุนแรง  พัดพาถาโถมเข้าทำความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและชีวิตมนุษย์ที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเล  ภัยจากสึนามินั้นส่งผลให้เกิดอันตรายและความเสียหายได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ผลต่อชีวิต  เช่น  เกิดการบาดเจ็บหรือถึงขั้นสูญหายล้มตาย  หรืออาจเกิดการเจ็บป่วยจากโรคระบาดหลังสึนามิ  ส่วนผลต่อทรัพย์สินนั้น  เช่น  เกิดการพังทลายของสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง  ๆ  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ถูกตัดขาด  ระบบนิเวศน์ทางทะเลก็ถูกทำลายได้รับความเสียหายไปด้วย  เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ

–   เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  จนก่อให้เกิดพลังงานส่งให้น้ำทะเลมีการทรุดตัวหรือดันขึ้นอย่างฉับพลับ  แล้วเกิดเป็นคลื่นยักษ์พัดพาเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

–  เกิดจากการเลื่อนหรือถล่มของแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง  ส่งผลให้เกิดมวลดินจำนวนมากหรือหินขนาดใหญ่ตกลงไปในทะเล  ทำให้เกิดการไหวตัวภายในน้ำทะเลอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์ได้

–  เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ทะเล  แรงสั่นสะเทือนนั้นมีผลก่อให้เกิดคลื่นใต้น้ำพัดพาเข้าหาฝั่งได้

–  เกิดจากน้ำมือของมนุษย์  จากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำซึ่งก่อให้เกิดแรงอัดอย่างรุนแรง  ก่อให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์ได้

หลักการป้องกันและระมัดระวังภัยจากสึนามิ

–  หลักการสังเกตการณ์และคาดการณ์ว่าจะเกิดสึนามิ คือ หากสังเกตเห็นน้ำทะเลลดระดับลงอย่างมากและรวดเร็ว  ให้รีบอพยพหรือหลีกหนีออกจากชายฝั่งบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว

–  ต้องเป็นคนมีความฉับไว  ติดตามข่าวสารและประกาศของทางการอยู่เสมอ

–  เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องอยู่ในภาวะสึนามิ  ไม่ต้องตกใจ  ให้ใช้สติคิดทบทวนถึงวิธีเอาตัวรอดอย่างไม่ประมาท

รีบทาทางอพยพไปในบริเวณที่เป็นที่สูง  น้ำท่วมไม่ถึง  ห้ามลงไปดูคลื่นที่ชายหาดโดยเด็ดขาดเพราะสึนามิมีความเร็วและรุนแรงเป็นอย่างมาก

–  หลังการเกิดสึนามิแล้ว  อย่าพึ่งนิ่งนอนใจ  ควรรอและฟังข่าวว่าปลอดภัยเสียก่อนค่อยลงไปบริเวณชายหาดได้  และหากได้ข่าวว่ามีบริเวณใกล้เคียงเกิดสึนามิ  ก็ให้เราเตรียมตัวป้องกันภัยไว้ก่อน  เพราะอาจลุกลามมาถึงบริเวณที่เราอยู่
–  เมื่อทราบว่าจะเกิดสึนามิบริเวณชายฝั่ง  หากอยู่ในเรือที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือหรือปากอ่าว  ให้รีบนำเรือล่องไปบริเวณกลางทะเลโดยทันที  เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่บริเวณกลางทะเลหรือบริเวณที่ไกลชายฝั่งมาก  ๆ นั้นจะมีขนาดเล็กและปลอดภัยมากกว่า

มารู้ให้ทันภัยร้ายสึนามิและมาตรการป้องกันภัยกันดีกว่า